Περιφερειακά

Η σύνδεση στο Ιντερνετ που υπάρχει στα περισσότερα σπίτια πλέον. Εκτός από αυτό όμως, υπάρχουν και πολλές άλλες ανέσεις που μπορεί ο καθένας να εξασφαλίσει γι τον εαυτό του και την οικογένεια του. Και ίσως να μην ξέρει καν ότι μπορεί να τις αποκτήσει με μικρό κόστος. Αναλαμβάνουμε λοιπόν τις ακόλουθες λειτουργίες για οικιακή...

Home Networking

Η σύνδεση στο Ιντερνετ που υπάρχει στα περισσότερα σπίτια πλέον. Εκτός από αυτό όμως, υπάρχουν και πολλές άλλες ανέσεις που μπορεί ο καθένας να εξασφαλίσει γι τον εαυτό του και την οικογένεια του. Και ίσως να μην ξέρει καν ότι μπορεί να τις αποκτήσει με μικρό κόστος. Αναλαμβάνουμε λοιπόν τις ακόλουθες λειτουργίες για οικιακή...

Service Desktop

Τα “μηχανήματα του διαβόλου” (βλέπε υπολογιστές) μπορεί μεν να μας βοηθούν να φέρνουμε σε πέρας διάφορες εργασίες μας ή να αποτελούν μέρος της διασκέδασης μας στην διάρκεια της μέρας, αλλά από την άλλη κάποιες μια φορά στο τόσο έχουν ένα κακό ελάττωμα:χαλάνε! Σε κάποια περίπτωση τέτοια λοιπόν, ή ακόμα και αν ο υπολογιστής σας...